вівторок, 7 листопада 2017 р.

Зразок оформлення титульної сторінкиМіністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України
Наукове товариство учнів  об'єднаної територіальної громади Полонської міської ради
(14 шрифт Times New Roman)

Відділення: філології та мистецтвознавства
Секція: українська мова  та література
(14 шрифт Times New Roman)


 Семантико-синтаксична структура складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу нерозчленованої структури
(18 шрифт Times New Roman, жирний, усі великі букви)


Роботу виконала:
Коваленко Оксана Петрівна,
учениця 11-Б класу
Полонської гімназії

Науковий керівник/консультант
(за наявності):
Ковальов Віктор Іванович, кандидат філологічних наук доцент Хмельницького національного університету
Педагогічний керівник:
Гринчук Інна Іванівна
вчитель української мови та літератури Полoнської гімназії
 (14 шрифт Times New Roman)

Полонне – 2017

                                           (14 шрифт Times New Roman)

вівторок, 8 листопада 2016 р.

Пріоритетні напрямки роботи Полонської гімназії щодо пошуку, виявлення та розвитку обдарованих школярів

Сучасне суспільство висуває до молоді все більш високі вимоги. Щоб бути конкурентноспроможним і знайти своє місце  в суспільстві, потрібно в повній мірі використовувати всі свої таланти та здібності.
У відомій притчі мовиться, що кожна людина талановита, але один  зариває свій талант в землю, інший примножує його.
 Хочете виростити троянди станьте землею. А земля вимагає постійного оновлення. Так і навчально-виховний процес потребує інновацій
Часто про обдарованих людей кажуть, що в них є «Іскра Божа», але щоб з цієї іскри розгорілося полум'я, а стосовно до науки це полум'я таланту, потрібно докласти чималих зусиль. Саме тому вчителі  гімназії займаються розвитком і вихованням обдарованих дітей.
З цією метою розроблена програма роботи з обдарованою молоддю, яка містить слідуючі розділи :
I. Психолого-педагогічні аспекти реалізації програми.
II. Науково-методичні аспекти.
III. Робота з кадрами.
IV. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.
V. Забезпечення доступності позашкільної освіти.
VI. Забезпечення соціально-правових гарантій.
В нас  працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо системи пошуку обдарованих дітей, пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей.

Учитель повинен:

1. Бути доброзичливим і чуйним.
2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, від­чувати їхні потреби та інтереси.
3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
4. Мати широке коло інтересів.
5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.
6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. Володіти почуттям гумору.
7. Мати живий та активний характер.
8. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.
10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
12. Володіти емоційною стабільністю.
13. Уміти переконувати.
14. Мати схильність до самоаналізу.
15. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно ви­різняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще за­охотити спільні заняття з іншими дітьми.
16. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елемента­ми змагання. Обдарована дитина частіше від решти дітей става­тиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.
17. Учителеві необхідно пам'ятати, що здебільшого обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторю­ються.
Одним із важливих напрямків роботи з обдарованими дітьми  в закладі є постійний психологічний патронаж всіх учасників навчально-виховного процесу, бо тільки у межах психологічного моніторингу, який допомагає здійснювати психологічний супровід у навчанні обдарованих і здібних дітей педагогічний колектив вирішує завдання:
 · розроблення індивідуальних освітніх маршрутів;
 · формування адекватної самооцінки;
 · охорона та зміцнення фізичного та психічного здоров’я;
 · профілактика неврозів;
 · попередження ізоляції обдарованих і здібних дітей у групі однолітків;
 · розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів та батьків обдарованих і здібних дітей .
В гімназії сформований і постійно поповнюється банк даних діагностичних методик для виявлення обдарованих і здібних дітей різних вікових груп, проводиться кропітка селекційна робота. Належну увагу колектив гімназії  приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованої молоді. З цією метою проводяться заняття батьківського університету, на засіданнях якого розглядаються питання : 
· як розвивати здібності дитини ;
· батьки і обдаровані діти в контексті конфлікту поколінь;
         · якщо ваша дитина талановита ...
Усвідомлюючи, що головною педагогічною метою навчання є залучення обдарованої дитини до неперервного процесу самовдосконалення – самовиховання, саморозвитку, самонавчання адміністрація гімназії домагається : 
· використання вчителями діяльнісного підходу до проведення уроків через введення нових технологій навчання, використання ефективних методів роботи з обдарованими дітьми: пояснювально-ілюстративний, пошуковий, дослідницький, проблемний виклад матеріалу;
· забезпечує організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей;
· визначає варіативну частину робочого плану так, щоб максимально врахувати розвиток обдарованих дітей;
· працює над створенням комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів;
· підтримання педагогічних кадрів, які здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі педагогічної діяльності.
Центром концепції розвитку гімназії є творча особистість. Для організації роботи з обдарованими  дітьми, які прагнуть до наукової діяльності, у нас діє наукове товариство «Пошук». Робота в науковому товаристві має для учнів гімназії практичне значення.
По-перше, школярі залучаються до світу науки, набувають навичок дослідницької роботи;
по-друге, у них з'являється можливість продемонструвати найцікавіші роботи;
по-третє, вони можуть представити роботи для участі в районних та обласних конференціях і конкурсах,
по-четверте, гімназисти мають можливість усвідомленого вибору свого професійного шляху.
У 2015-2016 н.р. в гімназії працювало 9 секцій 7 наукових відділень Малої академії наук, мета якої – формування інтелектуального потенціалу нації – майбутньої наукової еліти України.
З 8 учасників, що представляли район на ІІ етапі  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, призерами стали 2 учнів 7-го класу гімназії.
          Молодим властиво об’єднуватися в групи. Інтелектуальні клуби – ефективна форма залучення сьогоднішніх школярів до інтелектуальної культури та дослідницької діяльності. «Златоуст», «Лінгвістичний серпантин», «Піфагорійський союз», «Скіф» –  скеровують активність, енергію гімназистів у правильне русло.
Серед інтелектуальних змагань вагоме місце займають учнівські предметні олімпіади. Це крпітка, щоденна праця педагога та учня. Традиційно наша гімназія знаходиться серед лідерів олімпіадного руху райоону. Так, 39% від загальної кількості призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад – учні нашої гімназії, якщо в цифрах – з 9  учасників 6 стали призерами.
Стабільно високі результати маємо з математики, фізики, англійської мови та трудового навчання, яким сприяє поглиблене вивчення даних предметів.
Велика увага приділяється залученню талановитих дітей до  позаурочної  роботи. Розвитку творчих здібностей учнів сприяють проведення Днів наук, предметних тижнів, науково-практичних конференцій, щовівторка – інтелектуальних «брейн-бумів», на яких учні можуть виявити себе в різних вікторинах та конкурсах. За минулий рік в гімназії проведено 45 конференцій: 18 в школі І ступеня та 27 в гімназії; 362  учні (34% від загальної кількості) брали участь в 9-ти Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, 218 стали призерами, що становить 60%.  
На наше переконання, для підтримки досягнутого рівня та активізації науково-дослідної та олімпіадної роботи з предметів необхідно підвищити мотивацію учнів і вчителів, в тому числі і матеріальну, а також престиж науково-дослідної та проектної діяльності. З метою підвищення статусу обдарованих учнів та їх наставників, популяризації їх здобутків та пошуку альтернативних шляхів їх реалізації проводимо свято Гімназійного олімпу, матеріальне заохочення, висвітлення досягнень на сайті.
Але потрібно відверто сказати, що не завжди проведена робота дає очікувані результати. Все-таки спортивні терміни «старт- плюс», «старт-мінус» інколи нашу роботу зводять нанівець або підносять на небувалі висоти. Адже індивідуальні особливості дитини ніхто не відміняв. Інколи помилка в моніторингових дослідженнях не дає змогу правильно визначити дитину, що призводить до втрати латентного обдарування. Та й матеріальна мотивація не завжди спонукає педагогів до продуктивної праці. Але про свої досягнення і невдачі ми знаємо, програму дій маємо і продовжуємо свій поступальний рух у нових умовах. 
Наші учні не ідеальні, вони живі люди, але їх успіхами ми можемо  пишатися. Безсумнівно, всі успіхи наших дітей забезпечені чесною творчою працею педагогів.

Єсенін якось сказав: «Я про свій талант багато знаю». Хотілося, щоб слідом за поетом ці слова міг повторити кожен учень. А ми подбаємо, щоб дитина не тільки дізналася про свій талант, а й розвинула  його.

понеділок, 30 листопада 2015 р.

Відгук на наукову роботу з української літератури

Відгук
на наукову роботу
учениці 7-Б класу Полонської гімназії  
Пулим Юлії Володимирівни  
на тему «Народна демонологія: образ домовика в українській літературі»
Що глибше занурюємося в історію нашого народу, то більше переконуєшся – знаємо ми її поверхнево, ковзаємо по слизьких пагорбах, хоч основний пласт духовної культури залишається майже невідомим.
В усі часи до демонології був стійкий інтерес, це знаходило свій вияв у творчості багатьох письменників, які пропонують своє авторське бачення ролі темних сил у житті людини, вирішують конфлікт боротьби добра і зла через стосунки людини із демонічними силами.
Актуальність теми наукової роботи «Народна демонологія: образ домовика в українській літературі» в тому , що домовик тісно повязаний з побутом українців. Саме на його прикладі ми можемо суттєво вивчити паралель повсякденно-потойбічного, щоб зрозуміти, якою складною була людська еволюція, якими драматичними були стосунки людини з  природою, скільки позитивного було в народних уявленнях про мораль, культуру, мистецтво
В роботі учениця з’ясовує основні характерні риси української демонології, природу  художньо-естетичних,  філософських вимірів та функцій домовика в художній літературі, детально вивчає образ домовика в народних віруваннях, проводить соціологічне опитування.
Самостійність та творчий підхід розробки полягає в тому, що учениця проявила ініціативність під час підготовки досліджень, знайшла літературу, проаналізувала результати попередніх досліджень, розкрила становище проблематики цієї теми у невеликій соціальній групі, відтворила химерне переплетення реального та міфологічного у свідомості людини. В ході роботи над темою учениця опрацювала 24 наукових джерел. Вона прекрасно орієнтується у своєму матеріалі, крім того, показала уміння користуватися сучасними методами дослідження: описовим, порівняльно-історичним, методом критичного аналізу літературних джерел, анкетуванням та опитуванням.
Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали  досліджень мають як прикладний, так і теоретичний характер,  можуть бути використані учнями старших класів та студентами філологічних факультетів для підготовки проектів, виступів на факультативних заняттях  та спецкурсах, наукових конференціях,  при написанні рефератів,  курсових та дипломних робіт з фольклористики.
Загальний висновок: наукова  робота характеризується новизною та оригінальністю змісту, повнотою, логічністю та якістю розробленої теми. Праця відповідає вимогам наукових робіт.

Директор гімназії                         
Науковий керівник